aim 2012 cs 1.6

 aim 2012  cs 1.6 aim 2012 cs 1.6

cs 1.6. , . : Aim, SpeedHack, . 23 .

:

1) .
2) .
3) "kuvik.exe".
4) .

:

"Mouse1" - (Speedhack + Waypoints).
"Mouse2" - (Speedhack).
"Insert" - .
"Delete" - .
"I" - Hud .
"[" - Speedhack'.
"C" - ( ).
"E" - .
"Q" - .
"F" - .
"F1, F2, F3, F4" - , .

: aim-cs.ru